top of page

Opgeleverde projecten zakelijk

Terrein uitbreiding Wommels

 • Uitgraven van grond

 • Zand aanbrengen

 • Leggen van stelconplaten

Erf reparatie Wommels

 • Verwijderen van oude stelconplaten

 • Herstraten met 10 cm dikke bkk's

Bestrating en riolering Workum

 • Riolering leggen en aansluiten op hoofdriool

 • Afgraven en profileren van puinbaan en zandbaan

 • Leggen van H klinkers in grijs

 • Plaatsen van een goot op beide zijden

Terrein verharding Joure

 • Leggen van riolering

 • Plaatsen van kolkjes

 • Puinbaan profileren

 • Leggen van H klinkers

 • Plaatsen van banden en goot

 • Grindbakken rondom het gebouw aanleggen

 • Leggen van stelconplaten als tegelpad

bottom of page